Welkom op de website van RIWA-Maas


RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland, die de rivier de Maas gebruiken als bron voor de bereiding van drinkwater. RIWA-Maas behartigt het belang van die bedrijven bij een goede kwaliteit van het Maaswater.


Schoon water in de rivier de Maas
voor een onberispelijke en duurzame levering van drinkwater

 

Laatste nieuws


Nieuwe directeur RIWA-Maas

15-05-2017
Per 15 mei 2017 heeft Harry Römgens RIWA-Maas verlaten vanwege zijn aanstaande pensionering. Zijn opvolger is Maarten van der Ploeg, de nieuwe directeur van RIWA-Maas. Onderdeel van deze directiewisseling is tevens dat het kantoor van RIWA-Maas per 1 juli 2017 zal verhuizen van Maastricht naar Rotterdam, in het hoofdkantoor van het drinkwaterbedrijf Evides.


Brief aan de Europese Commissie

20-03-2017
Op 20 maart 2017 heeft RIWA een brief gestuurd aan de Europese Commissie namens de coalitie van verenigingen die zich achter het Europees Rivieren Memorandum hebben geschaard. Met deze brief boden wij onze zienswijze aan over de herziening van de Prioritaire Stoffenlijst en de rol van drinkwater relevante stoffen bij het Europees waterbeleid op basis van de Kaderrichtlijn Water.


Rijkswaterstaat en RIWA-Maas en -Rijn wisselen waterkwaliteitsdata uit

09-12-2016
Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven die de rivieren gebruiken als bron, verenigd in RIWA-Maas en -Rijn, trekken samen op om de waterkwaliteit te waarborgen. Belangrijk want alleen al voor de drinkwatervoorziening zijn ruim 6 miljoen Nederlanders afhankelijk van Rijn- en Maaswater. Om de samenwerking te versterken, gaan deze organisaties voortaan meetgegevens over de waterkwaliteit van Rijn en Maas uitwisselen.