Welkom op de website van RIWA-Maas


RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland, die de rivier de Maas gebruiken als bron voor de bereiding van drinkwater. RIWA-Maas behartigt het belang van die bedrijven bij een goede kwaliteit van het Maaswater.


Schoon water in de rivier de Maas
voor een onberispelijke en duurzame levering van drinkwater

Laatste nieuws


NPO Radio 1: De gevaren van laag water in de Maas

18-07-2016
Het gaat vaak over de gevaren van hoogwater, maar de problemen met laagwater zijn eigenlijk net zo dreigend. Het is misschien wat verwarrend, omdat we tot nu toe bijna elke zomerdag ook de paraplu nodig hebben gehad vanwege de vele regen, maar een lage waterstand is een reëel gevaar en kan ernstige gevolgen voor ons drinkwater hebben.


Bescherming van de Maas is noodzaak

06-07-2016

Nederlandse drinkwaterbedrijven moesten door incidenten in 2015 langdurig de inname van Maaswater staken

Incidenten met lozingen van de stoffen pyrazool en dimethoaat hebben er voor gezorgd dat de inname van Maaswater als grondstof voor de drinkwaterproductie in Nederland enkele maanden niet heeft kunnen plaatsvinden. Verder ligt het aantal overschrijdingen van normen of streefwaarden van drinkwaterrelevante stoffen al jaren rond de 10% van de metingen. Dit blijkt uit het jaarrapport “De kwaliteit van het Maaswater in 2015” van RIWA-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron. Het wordt hoog tijd dat de Maas beter beschermd wordt tegen verontreinigingen.


Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw niet langer toegestaan in Nederland

30-03-2016
Het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden is zodanig gewijzigd dat het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharde oppervlakken in 2016 en op alle overige oppervlakken met ingang van 1 november 2017 niet meer is toegestaan.