Welkom op de website van RIWA-Maas


RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland, die de rivier de Maas gebruiken als bron voor de bereiding van drinkwater. RIWA-Maas behartigt het belang van die bedrijven bij een goede kwaliteit van het Maaswater.


Schoon water in de rivier de Maas
voor een onberispelijke en duurzame levering van drinkwater

 

Laatste nieuws


Zeventiende nieuwsbrief RIWA verschenen

13-09-2017
In deze nieuwsbrief aandacht voor de jaarrapporten over de waterkwaliteit van de Maas en de Rijn in 2016


Rijn en Maas - drinkwaterbron voor miljoenen huishoudens - moeten en kunnen schoner

12-09-2017
Steeds meer nieuwe stoffen in drinkwaterbronnen - De vandaag verschenen jaarrapporten van RIWA brengen de verontreiniging van Rijn en Maas door industriële chemicaliën en afvalproducten, geneesmiddelresten en bestrijdingsmiddelen in kaart. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van het rivierwater weliswaar zichtbaar verbeterd, maar steeds meer nieuwe, opkomende stoffen dienen zich aan. Hiervoor zijn vaak nog geen normen vastgelegd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want de Rijn en de Maas zijn een zeer belangrijke bron voor de productie van drinkwater voor miljoenen huishoudens in Nederland en België. [het volledige persbericht staat hieronder in PDF]


RIWA-Maas is verhuisd van Maastricht naar Rotterdam

14-08-2017
RIWA-Maas is in de zomer verhuisd van Maastricht naar Rotterdam. Het team RIWA-Maas is voortaan gehuisvest bij drinkwaterbedrijf Evides in Rotterdam. Ook heeft ons team een nieuw aanspreekpunt, Caatje Peeters.